Kérjük,

támogassa szervezetünket
közhasznú céljai elérésében!

Támogatás
Adomány

Hírlevél

Iratkozzon fel,
hogy elsőként értesíthessük
programjainkról!

Feliratkozás...
Hírlevél

Adományozásra vonatkozó általános szerződési feltételek

a közhasznú szervezeti státusszal rendelkező Szembenézés Alapítvány (adományozott) és – az adományozott által üzemeltetett, valamint az adományozott által használt, de harmadik fél által üzemeltetett adományozási felületeken keresztül – az adományt felajánló (adományozó) között létrejövő adományozási szerződéshez (ászf).

Az adományozó által az adományozottal közölt személyes adatok kezelésével kapcsolatos információkat az adományozott Adatkezelési tájékoztatója tartalmazza:
https://www.szembenezes.hu/index.php?nav=privacy

Adományozott:

Szembenézés Alapítvány
Székhely: 1112 Budapest, Igmándi utca 33.
Nyilvántartásba vevő szerv: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága (Fővárosi Bíróság)
Nyilvántartási szám: 01-01-0010452
Adószám: 18263594-1-43
https://www.szembenezes.hu
info@szembenezes.hu
+36 30 670 2091

Tárhely:
Websupport Magyarország Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18–22.
Cégjegyzékszám: 01-09-381419
Adószám: 25138205-2-41
https://www.websupport.hu

Adománygyűjtő rendszer (Funcode):
Ticketpro Hungary Kft.
Székhely: 1103 Budapest, Kazah utca 8.
Cégjegyzékszám: 01-09-948730
Adószám: 23008470-2-42
https://www.funcode.hu

Fizetési rendszer (SimplePay):
OTP Mobil Kft.
Székhely: 1143 Budapest, Hungária körút 17–19.
Cégjegyzékszám: 01-09-174466
Adószám: 24386106-2-42
https://www.simplepay.hu

Számlázási rendszer (Számlázz.hu):
KBOSS.hu Kft.
Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
Cégjegyzékszám: 01-09-303201
Adószám: 13421739-2-41
https://www.szamlazz.hu

Adomány:

Az a pénzbeli vagy természetbeni juttatás, amelyet az adományozó az adományozott civil szervezet alapcéljának, illetve közhasznú céljának elérésére ellenszolgáltatás nélkül juttat, feltéve, hogy az nem jelent vagyoni előnyt az adományozónak, az adományozó tagjának vagy részvényesének, vezető tisztségviselőjének, felügyelőbizottsága vagy igazgatósága tagjának, könyvvizsgálójának, illetve ezen személyek vagy a természetes személy tag vagy részvényes közeli hozzátartozójának azzal, hogy nem minősül vagyoni előnynek az adományozó nevére, tevékenységére történő utalás.

Szerződés megkötése:

A szerződés az adományozott és az adományozó között akkor jön létre, amikor az adományozó a felajánlott támogatást, eszközt vagy szolgáltatást (adomány) adományozott részére visszafizetési kötelezettség nélkül megfizette, térítés nélkül átadta vagy térítés nélkül nyújtotta.

A szerződés nyelve magyar. A szerződés kizárólag elektronikus úton kerül tárolásra a szerződő felek között történő adatközlések rögzítésével.

Az adományozás menete:
Az adományozó – az adományozott adományozási felületén –

 • megismeri és elfogadja az Adományozásra vonatkozó általános szerződési feltételeket, valamint az Adatkezelési tájékoztatót
 • kiválaszjta az általa kívánt támogatási módot
 • Eseti adományozás – Bankkártyás fizetés esetén
  • felkeresi a Funcode adománygyűjtő felületet
  • meghatározza az adomány összegét
  • megadja az adományozáshoz, illetve az esetlegesen adókedvezmény igénybevételére jogosító igazolás kiállításához szükséges adatait
  • megfizeti az adomány összegét
 • Eseti adományozás – Banki átutalás esetén
  • egyénileg indított banki tranzakcióval megfizeti az általa meghatározott adomány összegét, melynek során megadja az ahhoz, illetve az esetlegesen adókedvezmény igénybevételére jogosító igazolás kiállításához szükséges adatokat
 • Eseti adományozás – Egyéb felajánlás (készpénz / eszköz / szolgáltatás) esetén
  • felveszi a kapcsolatot és megállapodik adományozottal az adomány átadásának részleteiről
 • Tartós adományozás esetén
  • felveszi a kapcsolatot és szerződést köt adományozottal a tartós adományozás részleteiről
  • legalább a szerződésben foglalt értékben – azonos vagy növekvő összegben – és legalább a szerződésben foglalt időpontig – a szerződéskötés évében és az azt követő legalább három évben, évente legalább egy alkalommal pénzbeli adományát adományozottnak megfizeti1
  • nyilatkozhat, hogy a tárgyévben adományozottnak megfizetett eseti pénzbeli adománya alapján adományozottal tartós adományozási szerződést kíván kötni
 • Személyi jövedelemadó 1% felajánlása esetén
  • az éves személyijövedelemadó-bevallás benyújtására meghatározott jogvesztő határidőig nyilatkozik a NAV-nak, hogy személyi jövedelemadójának 1%-át adományozott javára ajánlja fel2

Szerződés teljesítése:

Az adományozó az általa meghatározott adományt adományozott részére megfizeti, átadja vagy nyújtja.
Az adományozott az adományozó által megadott adatok alapján az esetlegesen adókedvezmény igénybevételére jogosító igazolást a vállalt vagy jogszabályban előírt határidőn belül kiállítja és megküldi.
Az adományozott az adományt a létesítő okiratában meghatározott alapcél szerinti közhasznú tevékenységének ellátására használja, azt könyvvezetésében, éves beszámolójában és annak közhasznúsági mellékletében feltünteti.

Hivatkozott és vonatkozó jogszabályok:

1 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról [Civil tv.]
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100175.tv

2 1996. évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99600126.tv

350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100350.kor

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről [Ptk.]
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300005.tv