Kérjük,

támogassa szervezetünket
közhasznú céljai elérésében!

Támogatás
Adomány

Hírlevél

Iratkozzon fel,
hogy elsőként értesíthessük
programjainkról!

Feliratkozás...
Hírlevél

2007 végén azért hoztuk létre alapítványunkat, mert úgy éreztük, a rendszerváltás sok más mellett azért nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, mert elmaradt a történelmi múlttal való őszinte szembenézés, s hogy az ennek hiányában növekvő demokráciadeficit veszélyezteti a társadalmi békét, a gazdasági prosperitást és a megoldás odázása tragédiához vezethet – annál is inkább, mert Európa-szerte nő a tolerancia, a megértés, a szolidaritás hiánya. Úgy gondoltuk, nem elég szűkebb környezetünkben ez ellen tenni, részeseivé kell válnunk a megoldást kereső civil összefogásnak.

A történész, szociológus, jogász, tanár, pap/rabbi, író, újságíró, közgazdász alapítók és tisztségviselők a tudományos kutatásban, e kutatások eredményeinek széles körű megismertetésében, az ezekre épülő programokban hisznek. A megismerés–megértés–elfogadás–együttérzés négyesére alapozó – a tényeket és egymást tisztelő – párbeszéd és az összefogás, az összeurópai föllépés hívei. Ezzel és így szeretnének hozzájárulni a szembenézés hiányának fölszámolásához. Olyan világban szeretnénk élni, melyben minden embernek szabadon választott, szabadon vállalt, biztos identitása van, melynek minden polgára el- és befogadó, önmagával szemben is. Ezért akarunk tenni.

A széles körű ismeretátadás és párbeszéd alapját a civil építkezésben látjuk, ezért készek vagyunk minden, filozófiánkat elfogadó civillel, intézménnyel, magánszeméllyel együttműködni, tevékenységét támogatni és hasonló kezdeményezések létrejöttét, működését segíteni. A velünk vitázókkal pedig keressük a közös hangot, a közös platformot, 2015-től a facebookon is.

Fő célközönségünk a fiatalok és a politikai-gazdasági döntéshozó elit. Előbbieket a történelmi múlttal való szembenézésre szeretnénk inspirálni és ebben a folyamatban segíteni. Utóbbiakat (elsősorban programjaink nyilvánossága révén) a szembenézés hiányából adódó problémákkal való szembenézésre és e problémák orvoslására kívánjuk késztetni.

Alapítóink, tisztségviselőink és munkatársaink zöme önkéntes, partnereink hazai és európai civilek, kutatóhelyek és múzeumok, oktatási és nevelési intézmények.

Programjainkban a félmúltra, a XX. századi diktatúrákra és a hozzájuk kötődő genocídiumokra fókuszálunk.