Kérjük,

támogassa szervezetünket
közhasznú céljai elérésében!

Támogatás
Adomány


Legyen partnerünk
egy európai oktatási programban!

Részletek...
Krókusz Projekt

Hírlevél

Iratkozzon fel,
hogy elsőként értesíthessük
programjainkról!

Feliratkozás...
Hírlevél

2007 végén azért hoztuk létre alapítványunkat, mert úgy éreztük, a rendszerváltás sok más mellett azért nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, mert elmaradt a történelmi múlttal való őszinte szembenézés, s hogy az ennek hiányában növekvő demokráciadeficit veszélyezteti a társadalmi békét, a gazdasági prosperitást és a megoldás odázása tragédiához vezethet – annál is inkább, mert Európa-szerte nő a tolerancia, a megértés, a szolidaritás hiánya. Úgy gondoltuk, nem elég szűkebb környezetünkben ez ellen tenni, részeseivé kell válnunk a megoldást kereső civil összefogásnak.

A történész, szociológus, jogász, tanár, pap/rabbi, író, újságíró, közgazdász alapítók és tisztségviselők a tudományos kutatásban, e kutatások eredményeinek széles körű megismertetésében, az ezekre épülő programokban hisznek. A megismerés–megértés–elfogadás–együttérzés négyesére alapozó – a tényeket és egymást tisztelő – párbeszéd és az összefogás, az összeurópai föllépés hívei. Ezzel és így szeretnének hozzájárulni a szembenézés hiányának fölszámolásához. Olyan világban szeretnénk élni, melyben minden embernek szabadon választott, szabadon vállalt, biztos identitása van, melynek minden polgára el- és befogadó, önmagával szemben is. Ezért akarunk tenni.

A széles körű ismeretátadás és párbeszéd alapját a civil építkezésben látjuk, ezért készek vagyunk minden, filozófiánkat elfogadó civillel, intézménnyel, magánszeméllyel együttműködni, tevékenységét támogatni és hasonló kezdeményezések létrejöttét, működését segíteni. A velünk vitázókkal pedig keressük a közös hangot, a közös platformot, 2015-től a facebookon is.

Fő célközönségünk a fiatalok és a politikai-gazdasági döntéshozó elit. Előbbieket a történelmi múlttal való szembenézésre szeretnénk inspirálni és ebben a folyamatban segíteni. Utóbbiakat (elsősorban programjaink nyilvánossága révén) a szembenézés hiányából adódó problémákkal való szembenézésre és e problémák orvoslására kívánjuk késztetni.

Alapítóink, tisztségviselőink és munkatársaink zöme önkéntes, partnereink hazai és európai civilek, kutatóhelyek és múzeumok, oktatási és nevelési intézmények.

Programjainkban a félmúltra, a XX. századi diktatúrákra és a hozzájuk kötődő genocídiumokra fókuszálunk.