Rozgonyi Miklós Botond
Rozgonyi Miklós Botond

pünkösdi teológus, lelkipásztor

Tanulmányok:

 • 2009–2011 Szegedi Tudományegyetem (vallástudomány MA)
 • 1998–2000 Pünkösdi Teológiai Főiskola (lelkész-teológus BA)
 • 1977–8192 Budapesti Református Teológiai Akadémia (abszolutórium)

Szakmai életút:

 • 2014–2016 vendégoktató, SZTE vallástudományi tanszék
 • 2008– oktató, Pünkösdi Teológiai Főiskola
 • 1998–2020 igazgató, Lydia – keresztény magazin nőknek
 • 1989–2017 gyülekezetalapító lelkipásztor, Szeged
 • 1982–1989 lelkipásztor, Kiskőrös

Publikációk:

 • Speciális teológiai és etikai kihívások a Magyar Pünkösdi Egyház által átvett intézmények vonatkozásában, In: Fischl Vilmos (szerk.), Egyházi szolgálatok, hivatások etikája – A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Szociáletikai Bizottságának konferenciája, MEÖT Szociáletikai Bizottsága, 2020. 39–45. ISBN 978-615-00-9375-8
 • A virtuális istentiszteleti közösség egy pünkösdi teológus szemével, Sárospataki füzetek, 2020/1. 208-213.
 • A pünkösdiek jellemző tanításai, In: Ungvári Csaba (szerk.), Pünkösdiek Magyarországon. MPE-PTF, Budapest, 2017. 254–269. ISBN 978-615-80170-2-2
 • A pünkösdiek jellemző tanításai, In: Kollega Tarsoly István-Kovács Eleonóra (szerk.), A protestáns kisegyházak Magyarországon. A reformáció kincsei III. Tarsoly Kiadó, 2017. 329–334. ISBN 978-963-9570-99-3
 • A meghalás nyereség... avagy megváltás-e a kegyes halál? A Magyar Pünkösdi Egyház és az eutanázia kérdése. In: Fazakas Sándor-Ferencz Árpád (szerk.), Ideje van az életnek, és ideje van a meghalásnak. Életvégi döntések keresztyén etikai megközelítése. Debreceni Református Hittudományi Egyetem Szociáletikai Intézete, Debrecen, 2014, 127–133. Konferenciakötet.
 • Az Isten választott népe a pünkösdi teológiában, Pünkösd.ma, 2012/2 9–11. Előadás a Keresztény-Zsidó Társaság teológiai délutánján, Szeged, 2011. 09. 20.
 • Hitvallásunk 5. – Főbb tévtanítások a Fiúról, Pünkösd.ma, 2011/5. 11–14.
 • Hitvallásunk 4. – a Fiú, Pünkösd.ma, 2011/4. 4-6.
 • Hitvallásunk a Szentháromságról – Az Atya Isten, Pünkösd.ma 2011/1. 12–17.
 • Hitvallásunk a Szentháromságról, Pünkösd.ma 2010/6. 6–10.
 • Hitvallásunk a Szentírásról, Pünkösd.ma 2010/5. 2-5.
 • Az újprotestáns egyházak eszkatológiája, Vallástudományi szemle, 2009/3. 54–71. ISSN 1786-4062
 • Hitvallásunk, Az Evangéliumi Pünkösdi Közösség hitvallása, EPK-PTF, 2008. ISBN 978-963-06-4949-0 (társszerző)
 • A homoszexualitás – teológiai szempontok, Pünkösd.ma 2008/3. 6–9.
 • Tanítasz teológiát a gyülekezetedben?, Pünkösd.ma 2006/2. 9–11.
 • Egészséges pünkösdi identitás, Pünkösd.ma 2005/6. 8–11.
 • Az élő Isten gyülekezete – Isten élő gyülekezete, Pünkösd.ma 2005/1. 2–4.
 • Történelmünk rendezése I. Milyen teológiai alapon és módon rendezhetjük a Közösség történelmi hibáit és bűneit?, Pünkösd.ma, 2004/5. 2–3.