Gregersen-Labossa György
Gregersen-Labossa György

evangélikus lelkész, zsinati tag

Személyes adatok:

Született: Tatabánya, 1972. január 4. evangélikus lelkészcsalád negyedik gyermekeként

Tanulmányok:

 • 2005–2008 mentálhigiéné szak, Semmelweis Egyetem, Budapest
 • 1991–1996 teológus, lelkész, Evangélikus Hittudományi Egyetem (Budapest, Bécs)

Lelkészi pálya:

 • 2020– vezető lelkész, Sztehlo Gábor Evangélikus Szeretetszolgálat
 • 2006– elnök, Magyarországi Evangélikus Egyház Diakóniai Bizottsága 2000–2012 intézményvezető, Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ (jogelőd: Túróczy Z. Evangélikus Idősek Szeretetotthona) 1996–2000 parókus lelkész, Szombathelyi Evangélikus Egyházközség

Civil szervezetekmunkájában részvétel:

 • elnök, kuratóriumi tag, FÉBÉ Evangélikus Diakonissza Egyesület
 • elnök, Keresztyén Ifjúsági Egyesület (YMCA Hungary)
 • konvent tag, Johannita Lovagrend Magyar Tagozat
 • elnök, SZEDIK IT

Nyelvtudás:

 • angol
 • német

Kitüntetések:

 • 2020 Egyházkerületi Érem
 • 2011 Batthiány-Strattmann László Díj
 • 2004 Vas Megye Szolgálatáért

Jelentősebb publikációk:

 • Kezed rajtunk – Felnőttek oktatása, pásztorolása a keresztelésre és konfirmációra való felkészítés során 74. p. In: Gyülekezetpedagógiai füzetek 1. Szerk.: Szabó Lajos, Teológiai Irodalmi Egyesület Bp, 2000
 • Mérlegen a lelkész – Állandó és változó kihívások a lelkészi pályán 90. p. In: Gyülekezet pedagógia füzetek 2. Szerk.: Szabó Lajos, Teológiai Irodalmi Egyesület Bp, 2000
 • Diakónia – „A kezek evangéliuma” pp. 179–192. In: Szabó Lajos: A közösségépítő lelkész: Bp, Luther Kiadó, 2010
 • A diakonátus szükségessége és esélyei a Magyarországi Evangélikus Egyházban. In: Keresztyén igazság, 2020. december. Ordass Lajos Baráti Társaság
 • Konfirmandenarbeit in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Ungarn. Herkunft – Praxis – Reform pp. 22-30. In: G. Adam: Zukunftswerkstatt Konfirmandenarbeit. Perspektiven aus fünf europäischen Länder. Comenius Institut Münster, 2009
 • Tomcsányi István – Gregersen-Labossa György: A Johannita Rend nemzetközi szerepvállalása az üldözött keresztények megsegítésében 377. p. In: Budapest jelentés a keresztyén üldözésről, Szerk.: Ujházi Lóránd - Mondat Kft Bp, 2020

Rendszeres publikációk és tanulmányok:

 • Luther Kiadó kiadványai: Evangélikus Élet (kétheti magazin), Lelkipásztor Evangélikus teológiai szakfolyóirat, Evangélikus naptár, valamint egyéb hitéleti kiadványok
 • Johannita Rend Magyar Tagozata: Johannita értesítő – cikkek, tanulmányok és fordítások