Dr. Kamarás István
Kamarás István

író, szociológus, egyetemi tanár, az MTA doktora

Tanulmányok:

 • 2008 akadémiai doktori disszertáció, irodalomszociológia (Az irodalmi mű befogadása)
 • 2000 habilitáció, PTE (Krisnások Magyarországon című könyv)
 • 1977 PhD, alkalmazott nyelvészetből (Olvasatok című mű)
 • 1972 egyetemi doktori cím (olvasásszociológia), ELTE
 • 1975 szociológia szakon végzett, ELTE
 • 1966 magyar-könyvtár szakon végzett, ELTE
 • 1959 Érettségi, József Attila Gimnázium

Szakmai életút:

 • jelenleg óraadóként vallásszociológiai kurzusokat vezet az Evangélikus Egyetemen és az Adventista Teológiai Főiskolán
 • 2010– óraadó, Pannon Egyetem
 • 2002–2006 tanszékvezető, Antropológia és Etika Tanszék
 • 2001– különféle doktori iskolák munkájában vett részt (2003, 2004- Középeurópai Egyetemen, 2003-ban a moldáviai Chisinauban a Free International University of Moldova egyetemen)
 • 2001– vezette az általa kidolgozott Ember-, erkölcs- és vallásismeret szakirányú továbbképzési szakot a Pannon Egyetemen
 • 1999–2010 Pannon Egyetem (PE)
 • 1997– egyetemi docens, tanszéki csoportvezető, Pedagógiai Filozófia és Antropológia Tanszéki Csoport
 • 1996–1998 Janus Pannonius Tudományegyetem (PTE) Tanárképző Intézete
 • 1990–1995 embertan, erkölcstan és vallásismeret témakörök referense, Országos Közoktatási Intézet (OKI)
 • 1985–1990 művészetszociológiai, vallásszociológiai kutatások, Művelődéskutató Intézet
 • 1968–1985 szociológiai, szociálpszichológiai kutatások, OSZK Könyvtártudományi és Módszertani Központjának Olvasáskutatási osztálya
 • 1966–1968 MTA Könyvtár

Tagságok:

 • MTA Művelődéskutatási Bizottsága (3 évig)
 • Magyar Szociológiai Társaság Vallásszociológiai szakosztályának elnöke (6 évig)
 • Magyar Pax Romana katolikus értelmiségi egyesület alelnöke volt
 • Iskolakultúra szerkesztőségének tagja volt 10 évig
 • Magyar Szociológiai Társaság Vallásszociológiai és Művészetszociológiai szakosztályának tagja
 • Veszprémi Akadémiai Bizottság tagja

Díjak, kitüntetések:

 • 2010 Méray-díj, Pannon Egyetem
 • 2003 Szabó Zoltán-díj (a szociográfiai munkásságáért)
 • 2000–2003 Széchenyi István ösztöndíj (rodalom- és vallásszociológiai kutatótevékenység támogatására)
 • 1999 1998-as év legjobb gyerekkönyvéért járó IBBY-díj (Csigamesék)
 • 1996 Az Év könyve kitüntetés, Magyar Szociológiai Társaság (Olvasatok című, irodalom- és művészetszociológiai írásokat tartalmazó könyvért)
 • 1993 Szinnyei József-díj
 • 1976 SZOT-díj

További szakmai munkák:

 • 2010-ben általános iskolai Erkölcstan és a középiskolai Etika alaptantervi tematikájának kidolgozása
 • 2005-ben Homor Tiborral megalakította az Emberismeret és etika Tanárok Egyesületét
 • Szerepet játszott a 2002-ben engedélyezett Ember-, erkölcs- és társadalomismeret tanári szak kidolgozásában
 • 1999–2001 Etikaoktatási szakbizottság tag
 • Emberismeret szakirányú továbbképzési szak alapítása és indítása (2000-ben Ember-, erkölcs- és vallásismeret szakirányú továbbképzési szak néven, PE)
 • Emberismeret és az Etika tantárgyak tanáraitól elvárható kompetenciák jegyzékének összeállítása.
 • Emberismeret műveltségi terület kidolgozása, Ember és társadalom, etika tantárgy kidolgozásában (NAT, 1994-től)
 • Emberismeret, erkölcstan és vallásismeret tanterveket kidolgozása (1992-től)
 • Az Ember és társadalom munkacsoport tagja (NAT, 1988)
 • Embertan tantárgy kidolgozása, tanítása különböző főiskolákon
 • Embertan (majd Emberismeret) nevet viselő komplex, multidiszciplináris tantárgy kidolgozása

Publikációs jegyzék:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10014100