Dr. Papp Richárd
Papp Richárd

intézetigazgató, ELTE Társadalmi Kapcsolatok Intézete, habilitált egyetemi docens

Személyes adatok:

Született: Budapest, 1973. december 17.

Tanulmányok:

 • 2013 habilitáció szociológiai tudományok, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Társadalomtudományi Kar
 • 2006 PhD, Debreceni Egyetem, Multidiszciplináris Bölcsészettudományok Doktori Iskola, Néprajz és Kulturális Antropológia Program (dolgozat címe: Vallás és etnicitás a vajdasági magyarok körében)
 • 1998 MA diploma kulturális antropológus, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Társadalomtudományi Kar, Kulturális Antropológia Szakcsoport

Díjak, ösztöndíjak:

 • 2020 A Társadalomtudományi Karért díj, ELTE TáTK
 • 2014–2017 Kutatási és előadói ösztöndíj, Európai identitás, kulturális sokszínűség és politikai változások FP7. keretprogram
 • 2015 Előadói ösztöndíj, a Szlovák Köztársaság Nemzeti Ösztöndíjprogramja a hallgatók, doktoranduszok, egyetemi tanárok, kutatók és művészek mobilitásának támogatására
 • 2011 Bolyai-plakett, MTA
 • 2007–2010 Bolyai posztdoktori ösztöndíj, MTA
 • 2006 Posztdoktri ösztöndíj, Rothschild Foundation Europe
 • 2002 Akadémiai Ifjúsági Díj, MTA

Szakmai életút:

 • 2000– egyetemi docens, ELTE TáTK Kulturális Antropológia Tanszék, intézetigazgató, ELTE TáTK Társadalmi Kapcsolatok Intézete
 • 2016–2017 egyetemi docens, szociológia, Centre of Overseas Studies, Shanghai International Studies University
 • 2001–2011 tudományos munkatárs, MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet
 • 2001–2004 tudományos munkatárs, MTA Szociológiai intézet

Oktatói tapasztalatok:

  2000– ELTE TáTK BA és MA képzéseken
  BA képzésen (nemzetközi kapcsolatok, társadalomtudományok, szociális munka és szociológia szak)
 • kulturális antropológia I–II
 • A kultúra arcai
 • Pszichológiai antropológia
 • Etnikum és nacionalizmus
 • Felkészülés a terepmunkárav
 • Szakdolgozat témavezető (2013 óta 69 esetben)
 • MA képzéseken (kulturális antropológia, szociológia szak)
 • Közép- és Kelet Európa antropológiája
 • Antropológiai terepmunka technikák I–II.
 • Művészetantropológia
 • Vallásantropológia
 • Etnikum és nacionalizmus
 • Kisebbségkutatások
 • Antropológiai módszerek a társadalom-kutatásban
 • Bevezetés a kulturális antropológiába szociológusoknak I–II.
 • Humor és társadalom
 • Európa antropológiája
 • A Kelet- és Közép Európai társadalmak jelenlegi kérdései
 • témavezető (2013 óta 77 esetben)
 • PhD programban (Interdiszciplináris Társadalomkutatások Program)
 • Vallás és kultúra
 • Társadalmi folyamatok és jelenségek modellezése
 • Kvalitatív kutatási módszerek
 • Modern mítoszok
 • témavezető (2013 óta 9 esetben)

További egyetemi oktatói tapasztalatok:

 • 2019 Universidad Complutense de Madrid, Departamento de Antropología Social y Psicología Social: Vallásantropológia (MA előadások az Erasmus oktatási mobilitás program keretén belül. 2019. október–november)
 • 2018 Universidad Complutense de Madrid, Departamento de Antropología Social y Psicología Social: Vallásantropológia (MA előadások az Erasmus oktatási mobilitás program keretén belül. 2018. március)
 • 2017 Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Programa De Antropología: Európa antropológiája, Európai antropológia (MA kurzus, vendégoktató, 2017. szeptember–október)
 • 2016–2017 Shanghai International Studies University,Centre of Overseas Studies: Bevezetés a szociológiába, Interkulturális kommunikáció (Főiskolai kurzusok a State University of New York and Shanghai International Studies University közös oktatási programja keretében)
 • 2015–2016 Perm State University of Russia, Political Science Department: Etnicitás és nacionalizmus Közép Európában (MA kurzus az európai identitás, a kulturális sokszínűség és a politikai változások 7. keretprogramja keretében)
 • 2014–2015 Comenius University, Institute of Social Anthropology: Etnicitás és nacionalizmus (BA kurzus)
 • 2013–2014 Adam Miczkiewitz University, Institute of Ethnology and Cultural Anthropology: A magyar kulturális identitás recens kérdései (MA kurzus)

Kutatási tapasztalatok, Közös kutatás - kulturális antropológiai kutatások:

 • 2020– Silo's Message Közösségek São Paulo-ban
 • 2019–2020 Venezuelai diaszpóra Madridban
 • 2000–2019 A zsidó kultúra és identitás. Budapest
 • 2015–2017 A migráció recens antropológiai jelentései Magyarországon, Budapest és Bicske
 • 2015–2016 Kulturális változások Kínában az egyetemisták szemszögéből, Shanghai and Yunnan, China
 • 2015 A mari, komi és zsidó kisebbségi csoportok, Perm, Oroszország (Az európai identitás, a kulturális sokszínűség és a politikai változások FP 7. keretprogramja keretében)
 • 2003–2010 Vallási közösségek és etnikai csoportok, Vajdaság, Szerbia
 • 1999–2000 Ortodox zsidó kultúra, Jeruzsálem, Izrael
 • 1997–1998 Ortodox magyar zsidó közösségek Kárpátalján,Munkács, Ukrajna
 • 1996–1997 Vallási kisebbségek és etnikai csoportok, Csíkszereda, Románia

Tudományos tevékenység, tagságok, beosztások:

 • 2020– főszerkesztő, Antro-Polus, ELTE TáTK Kulturális Antropológiai Tanszék folyóirata
 • 2016–2018 társvezető és témavezető, Migráció Kutatócsoport, ELTE TáTK Kulturális Antropológiai Tanszék (Tesfay Sábával)
 • 2012–2016 választmányi Bizottság tagja, Magyar Kulturális Antropológiai Társaság
 • 2009–2016 megválasztott képviselő, szavazati joggal rendelkező tag, Eötvös Loránd Tudományegyetem TáTK Kari Tanács
 • 2014 A 3. Etnológia Határok Nélkül vándorkonferencia Szervező Bizottságának vezetője. Etnológiát és kulturális antropológiát hallgató középeurópai diákok nemzetközi konferenciája, a Magyar Kulturális Antropológiai Társaság és ELTE TáTK Kulturális Antropológiai Tanszék szervezése

Publikációs jegyzék:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10012780