Fény és Árnyék – Budapest 1000 éve

idegenvezető-képzés


A Budapesti Történeti Múzeum és a Szembenézés Alapítvány programja a múzeum Fény és árnyék című állandó kiállítását segítségül hívva, az ókortól a 20. századig vezet végig a főváros történelmének napos és árnyoldalain. Szokásunk szerint, a témák avatott szakértőivel a legkorszerűbb ismeretekre alapozva, a tények mögé is bepillantva leásunk a gyökerekig. Ezúttal Budapest régi és új, eddig ismeretlen arcait, fény és árnyék, dicsőség és hanyatlás, épülés és rombolás ezer évnyi történetét, az összefüggéseket, a történtek máig érvényes hatását mutatjuk meg.

Kétszer négy nap alatt ezer év

Vizsgáljuk, hogyan alakult ki a római tartományi központ, majd Aquincum romjain a középkori Magyar Királyság fényes székhelye, hogy aztán elpusztuljon a török kori háborúk és ostromok során. Kutatjuk, hogyan jutott el Pest, Buda, Óbuda az egyesülésig, és vált a 19–20. század fordulójára Közép-Európa egyik leggyorsabban fejlődő metropoliszává, a békeidők nagyvárosává, és hogyan döntötte romba a második világháború, aztán meg hogyan formálódott újjá, vált Nagy-Budapestté. Végül pedig az utolsó harminc évünket megalapozó, úgynevezett létező szocializmus bő negyven évét vesszük górcső alá egészen a rendszerváltozásig. Időutazásunk központja a város történetét alapvetően befolyásoló Duna.

Korszerű, partneri viszonyra épülő, már a képzésen elmélyíthető tudás, élvezetes program

Párbeszédhívő tudós vezetőink számára nem léteznek tabu témák, és a mélyre ásás mellett nem idegen tőlük a sztorizás, a legendákba, érdekességekbe beavatás – az idegenvezető számára oly fontos „eladhatóság” szempontjának érvényesítése. Interaktív képzésünk átélhető módon tesz részesévé az évszázadok mindennapjainak és ünnepeinek, belátást enged otthonokba, munkahelyekre, fürdőkbe, az oktatás és a kultúra tereibe, templomokba és temetőkbe, a település ismerős és ismeretlen helyeire, zugaiba, és rávilágít a soknemzetiségű, sokarcú metropolisszá válás hátterére, a természet, a politika és a közemberek szerepére, valamint kontextusba helyezi az ismereteket.

A befogadást könnyítendő, szétszedtük az óriási és igen szerteágazó ismeretanyagot. Kétfajta megközelítésben, két képzésrészben tárgyaljuk a témát: az elsőben kronologikus rendben, a másodikban tematikusan dolgozzuk föl a település történetét. A két képzésrész között legalább egy hónapos szünetet tartunk, hogy ülepedhessen a megszerzett ismeretanyag, és könnyebb legyen az építkezés. Az egy-egy képzésrészben szerzett tudás önmagában is hasznosítható.

A programban hangsúlyt kap a megszerzett tudás, képzési keretben való beépítésének elősegítése (a visszacsatolás). Az elméleti és gyakorlati tudásátadást folyamatos konzultációk, témazáró feldolgozások egészítik ki.

A terepmunka rendhagyó helyszínen zajlik. A képzés különleges és (az idegenvezetői munkában is hasznosítható) nagyhatású eleme a gyakorlati résznek otthont adó kiállítótérben időről időre a Vár ablakain keresztül elénk táruló, gyönyörű panoráma, mely valósággal belekomponálja az élő és folyton változó várost a Vármúzeum terébe – önkéntelenül is kínálva a lehetőséget a vendégek hatásos és kellemes környezetben való vezetéséhez. Különösen, például kellemetlen őszi és téli időjárási viszonyok között, a témához tartozó városrész az ablakból is megmutatható.

Szakmai háttér

A képzés alapját a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeum Fény és árnyék állandó kiállítása adja (ajánljuk a kiállítás katalógusát). A képzők a BTM és más tudományos intézmények szakemberei. A képzés vezetője Pap Ágnes szociológus, újságíró, a Szembenézés Alapítvány elnöke, szakmai vezetője Perényi Roland történész, muzeológus, a Kiscelli Múzeum főosztályvezetője, a Fény és Árnyék kiállítás kurátora. A képzésben jelentősebb szerepet tölt be kurátortársa, Végh András történész, régész, a Vármúzeum igazgatója, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója.

Időpont: Mindkét képzésrészben, négy csütörtökön át, általában napi 7 órát töltünk elméleti és gyakorlati foglalkozással, valamint konzultációval. (A pontos órarendet a képzés első napján adjuk ki a hallgatóknak.)
Helyszín: Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeum – 1012 Budapest, Szent György tér 2. (Oroszlános udvar) előadó- és kiállítási tér.

A 2×30 órás képzés részvételi díja képzési egységenként 30.000 Ft (a két egységre külön-külön lehet jelentkezni).
Minden képzési egység díja magába foglalja az elméleti és gyakorlati foglalkozások, a konzultációk, az irodalomjegyzék, a kiállítások és gyűjtemények belépői, kedvezményes szakirodalom vásárlási lehetőség, valamint a vendéglátás.

Technikai információk

Jelentkezés a kepzes@szembenezes.hu e-mail címen. A regisztrációról értesítést küldünk, ezt követően a jelentkező befizeti a részvételi díjat a Szembenézés Alapítvány CIB banknál vezetett 10700378-46699602-51100005 számú bankszámlájára. Az erről kapott alapítványi visszaigazolás szolgál a képzésen való részvétel igazolására. (A díjfizetésről a résztvevő által adott címre számlát állítunk ki, melyet az első képzési napon adunk át.)

Figyelem!

A képzésben résztvevők száma erősen korlátozott, ez szolgálja az interaktív, egyenrangú, közös munkát. Emiatt nagyon figyelünk arra, hogy a jelentkezéseket a befizetések sorrendjében teljesítsük. Ha az előjegyzésről szóló értesítést követő három napon belül nem történik befizetés, az előjegyzést töröljük és a következő jelentkező számára nyitjuk meg a lehetőséget. Elegendő számú jelentkezés esetén, az újonnan jelentkezők várólistára kerülnek. Erről is értesítést küldünk, mint ahogyan arról is, ha felszabadul hely.

A részvétel lemondása, átruházása:

Vis maior esetén átruházható, vagy a kurzust megelőző 10. napig lemondható a részvétel. Átruházás esetén 2.000 Ft-os adminisztrációs díj levonásával, visszautaljuk a befizetett összeget. Aki írásban ezt kéri, annak szívesen segítünk új résztvevőt találni. Ha nem találunk helyettesítő személyt, a befizetett díj 50%-át az adminisztrációs díj levonása mellett utaljuk vissza. A kurzus elmaradása esetén, a jelentkezettek írásbeli rendelkezésének megfelelően, vagy visszautaljuk a befizetett összeget, vagy a választott következő képzésre áttesszük azt.

Örömmel fogadjuk azok érdeklődését is, akiknek nem megfelelő a kurzus időpontja. A hírlevelünkre feliratkozókat előjegyezzük, és személyre szóló tájékoztatót küldünk az új lehetőségekről.

A kurzust elvégzők a később készülő szabályzatban foglaltak alapján vizsgát tehetnek. Az eredményes vizsga különféle kedvezményekre, és – külön megállapodás alapján – a szervezők programjaiban való munkavállalásra jogosít. Nem titkolt célunk, hogy képzéseinkkel új munkatársakat is találjunk.

Kétszer négy nap alatt ezer év vár!