Dr. Ignácz Károly
Ignácz Károly

Politikatörténeti Intézet (Budapest) tudományos munkatársa, a Tudományos Osztály koordinátora

Tanulmányok:

2001. ELTE BTK történelem szak 2002. ELTE BTK politikaelmélet szak 2012. ELTE BTK Új- és jelenkori magyar történelem Doktori Program – PhD fokozat

Munkahelyek:

2003– a Politikatörténeti Intézet intézeti titkára és Tudományos Osztályának tagja 2013– tudományos munkatársa 2017– egyben a Tudományos Osztály koordinátora 2002–2016. a Zsigmond Király Főiskolán tanított történeti és politológiai tárgyakat, itt 2013-ban címzetes főiskolai docens címet kapott 2016. az ELTE BTK-n tartott történeti szemináriumokat 2015– a Múltunk politikatörténeti folyóirat szerkesztőbizottságának tagja

Tudományos szakterület:

Történész, választáskutató
Fő kutatási területe Magyarország választástörténete 1920-tól napjainkig. 2014 őszétől az OTKA által támogatott Választói és politikai magatartás Magyarországon, 1920–1947 című projekten dolgozik.

Publiklációk:

Publikációs lista a Magyar Tudományos Művek Tárában: vm.mtmt.hu/search/slist.php?location=mtmt&AuthorID=10034209