Szembenézés és párbeszéd

Tükrök az alkotmánynak

2011.

Műhelykonferenciánk az Alaptörvény történelemszemléletét, a történelmi múlttal szembenézéshez fűződő viszonyát, a társadalmi befolyás szerepét, helyzetét vizsgálta. Politológus, szociológus, filozófus előadóink segítségével igyekeztünk történelmi kontextusba helyezni és a hasonló hazai és európai előddel összevetni a dokumentumot. Kérdéseinket két csokorban fogalmaztuk meg, s vártuk a szakértők és a „közönség” válaszát.

  • Mi a jelentősége a mindenkori alapnormának egy adott társadalomban, illetve hogyan tükrözi egy adott társadalom állapotát (benne: a múltjához, a szembenézéshez való viszonyát)?
    Hogyan hat a társadalomra, a társadalmi fejlődésre — eminensen a demokráciára —, mennyire hatol le az egyénig?
    Hogyan befolyásolja a polgárok mindennapi életét, hogyan hat a közbeszédre, az oktatásra?
  • A társadalom hogyan hat vissza a normára, a(z új) normaképzésre?
    Mi a szerepe e tekintetben a politikai osztálynak és a civil szférának?
  • Mi a helyzet e tekintetben a januárban életbe lépő hazai dokumentummal?
A program előadói:
Juhász Attila politológus (Political Capital), Kumin Ferenc politológus (Századvég), Miklósi Zoltán filozófus (Eötvös Károly Intézet, Szuverén), Szerbhorváth György író, újságíró, szociológus – moderátor (Magyar Rádió), Tordai Csaba alkotmányjogász (Haza és Haladás Alapítvány) máshová tették a hangsúlyt, de a norma hatását illetően, majdnem azonos álláspontot képviseltek. Ami viszont a hazai szabályozást és annak hatását illeti, igen eltérő nézetek artikulálódtak. A vita a programzárást követően is folytatódott.

A konferenciáról hang- és képfelvételek készültek és publikációk jelentek meg az eseményről – stop.hu, klubháló

A projekt a Merlin Színház közreműködésével, önkéntes munkával, magánszemélyek támogatásával valósult meg.