Hová tartunk, honnan jöttünk?

2008.

Az identitásprojekt magyarországi németek és németországi magyarok '45 utáni helyzetének vizsgálatán keresztül fiatalok interkulturális szemléletének erősítését, a kisebbségi jogok, a másság iránti tisztelet felkeltését, elmélyítését célozta, valamint azt, hogy e magatartásminták felhasználásával jussanak maradandó történelmi ismeretekhez, mindennapi életükben is felhasználható tudáshoz, kialakuljon bennük a történelmi múlttal való tárgyilagos szembenézés igénye és ez segítse identitásuk fejlődését.

A középiskolások nemzetközi együttműködésével megvalósult projekt az informális képzés és a fiatalok média iránti fogékonysága előnyeire épített, a projekt kezdetétől a menedzsmenttel egyenrangúan kezelte a résztvevőket. Ez jó hangulatú, felelősségteljes munkát eredményezett, hatásosan szolgálta a célok megvalósulását. A fiatalok hamar ráéreztek az interkulturális közegben mozgás szabályaira, jól alkalmazkodtak hozzá, kifejezetten élvezték az együttlétet és a közös munkát. Gyorsan és jól sajátították el a megszerezhető tudást, a médiakompetencia használatával remekül összegezték mondandójukat. Ez is magyarázza, hogy érdekes, változatos, lényeglátó produktumok készültek, és a projekt után is megmaradtak a kapcsolatok.

A kutatások, interjúk, a menekült táborban, Nürnberg város önkormányzatában, a Bajor Menekültügyi Hivatalban szerzett élmények eredménye német és magyar nyelvű félórás rádióadás, melyet a Bayerischer Rundfunk és a Pécsi Körzeti Stúdió sugárzott.

A projekt a Dietrich Bonhoeffer Gymnasium Oberasbach, és a pilisvörösvári Friedrich Schiller Gimnázium részvételével, a Stiftung Erinnerung Veranwortung und Zukunft finanszírozásában valósult meg.
Projetvezető: Vincze Beatrix.