Krókusz Projekt

Egy európai oktatási projektben való részvételre hívunk mindenkit, aki szívesen csatlakozna 12 ország nyolcvanezer diákjához és pedagógusaikhoz, szívesen venne részt korszerű ismeretátadásban és személyiségfejlesztésben, hatékony közös programban!

Az októberben kezdődő Krókusz Projektben idén először, 12–24 éves magyar diákok is részt vehetnek, hogy virágültetéssel emlékezzenek a holokauszt idején megölt másfél millió társukra, és a növények (a kirekesztést szimbolizáló sárga csillagot idéző krókuszok) fejlődése, növekedése közben tanuljanak az ehhez és más genocídiumokhoz vezető útról. Ismereteket szerezzenek az előítéletekről, a kirekesztésről és az üldözésről, hogy védetté váljanak ezekkel szemben, és hogy fel tudjanak lépni ellenük.

A holokauszt emléknaphoz illeszkedő kezdeményezés az élménypedagógia eszközeit alkalmazza, játékos, interaktív megoldásaival alkalmas 12 éven felüli diákok bevonására és önálló cselekvésre inspirálja őket. Növeli történelmi tudásukat és érzékenységüket, nyitottságukat, alkalmazkodóbbá, elfogadóbbá teszi őket mások, és önmaguk iránt is. Ezt segíti az együttműködésen alapuló demokratikus projektépítkezés, valamint a megismerés–megértés–elfogadás–együttérzés négyesére és a kölcsönös tiszteletre építő projektkommunikáció.

Az ír Holocaust Education Trust Ireland által 2005-ben indított Crocus Projecthez csatlakozók 12 ország nyolcvanezer diákjához és pedagógusaikhoz kapcsolódhatnak, tapasztalatcserére, egymás támogatására nyílik lehetőségük. Ehhez a hazai projektgazda – a Szembenézés Alapítvány – minden tárgyi feltételt (pedagógusi kézikönyvet is) térítésmentesen biztosít és jutalmazza a kiemelkedő teljesítményt nyújtókat. Azokban az oktatási intézményekben, ahol erre igény van, partnere, az ELTE PPK oktatóival és hallgatóival, valamint más szakemberekkel – konzultációval, mentorálással – is segíti a megvalósítást.


Ki vehet részt a projektben és milyen feltétellel?

Bármely oktatási intézmény diákjai számára nyitott a lehetőség, csak alsó korhatár van: betöltött 12. életév. A résztvevők a jelentkezési lap beküldésével vállalják, hogy intézményükben megvalósítják a projektet, és azt nyilvánossá teszik.
Beküldési határidő: 2016. október 10.

A Krókusz Projekt menete

 • Projektindító workshopon segítjük a pedagógusok felkészülését, megállapodunk az együttműködés kereteiről.
 • A pedagógusok október végéig felkészítik a résztvevő diákcsoportot, majd
  • a diákok elültetik a virághagymákat, áprilisig közösen gondozzák és figyelik fejlődésüket (fotózzák, videózzák, jegyzeteket készítenek stb.),
  • közben ismerkednek a holokauszttal és más genocídiumokkal: a történelmi tényekkel, összefüggésekkel – eminensen a genocídiumokhoz vezető úttal és azok lehetséges megelőzésével, az előítélet, a kirekesztés, a gyűlöletkeltés és az üldözés felismerésével, az ellene való fellépés módjával.
  • Zárásképp pedig – például a holokauszt emléknaphoz kötődően – az általuk kitalált módon, a nagyobb iskolai közösségben és nyilvánosan is megosztják új tudásukat.
 • A projekt eredménye lehet például művészi, vagy dokumentarista feldolgozás (kortanúval készült interjú, a dokumentációból összeállított virtuális vagy élő kiállítás), ...
 • Projektzáró workshopon összegezzük a résztvevő pedagógusokkal a tapasztalatokat, díjazzuk a követendő megoldásokat alkalmazókat.

A Szembenézés Alapítvány által a résztvevőknek nyújtott támogatás

 • Felkészítő és záró konzultációkat szervezünk, biztosítjuk a helyszínt és a vendéglátást.
 • Eljuttatjuk az intézményekbe a magyar nyelvű tanári kézikönyvet, virághagymákat és más szükséges kellékeket.
 • Igény esetén, kortanúkkal, túlélőkkel való találkozásokat, beszélgetéseket szervezünk.
 • Nemzetközi projekttapasztalatokkal rendelkező menedzsmentünk konzultációval segíti a közös munkát, illetve igény szerint mentori támogatást nyújtunk.
 • A projektkommunikációhoz biztonságos internetes felületet biztosítunk.
 • Hazai és nemzetközi nyilvánosságot teremtünk a projektnek, a diákok munkáinak.
 • Az edményes, ötletes, követendőnek ítélt feldolgozásokat készítő csoportokat/osztályokat és pedagógusokat jutalmazzuk.

Ha kérdései, megjegyzései vannak, a krokusz.projekt@szembenezes.hu címre várjuk levelét.
Ha felkeltettük érdeklődését, 2016. október 10-ig jelentkezhet.


Jelentkezési lap letöltése

HETI

„Europe for Citizens” programme

Department of Education and Skills (Ireland)

ELTE PPK Institute of Education

#krokuszprojekt